banner
Login Member
User  
PassW  

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

นางรัตติญา ตอยิบ

ผู้รับใบอณุญาติ

นายไพศาล ตอยิบ

รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา

นางสาวนิรอตีฟ๊ะนิจินิการี

ผู้จัดการโรงเรียน

นายชัยวัฒน์ ยะแซ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเจ๊ะรอเมาะ หะยีมะลี

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

 

 

 

picture
English Program
Daimond
 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : vee_petronas@hotmail.com )