banner
ยินดีต้อนรับโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา     

Login Member
User  
PassW  

 

 

programspss v.16
สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อเป็นการศึกษา(program spss freeware)
อ้างอิง httP://www.google.co.th/
 
[Download]

 

ให้ครูประจำชั้นทุกห้องซักประวัตินักเรียนที่ได้กำหนดมาในตารางExcelให้ครบ
ถ้วนแล้วพิมพ์ลงแแบบฟอร์มที่ทำการโดวน์โหลดแล้วส่งข้อมูลประวัติให้กับฝ่าย IT
สวนสวรรค์วิทยา หรือผู้รับผิดชอบ ครูอาลิษา แมเราะห์ ครูอาหามะบาดารูวี มะแอ
 
[Download]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

picture

English Progra

Daimond

หนังสื่อราชการ

 

 

 

ข่าว สพฐ นรา

 

 

 

ข่าวการเมือง

 

 

 

ข่าวเทคโนโลยี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
ตั้งอยู่ซอยพนาสณฑ์ ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส 96000
Copyright © 2013 suansawan.ac.th All rights reserved. ( Webmaster : vee_petronas@hotmail.com )